WALK THE TALK

WALK THE TALK – 365 SHIFTS TO CHANGE  – BY BLISS

 

Walk The Talk ger dig ett nytt skifte varje da.  Nedan är några enklare skiften omgjorda till videos som en sneak peek på det som kommer.