Walk The Talk SNEAK PEEK

WALK THE TALK – 365 SHIFTS TO CHANGE  – AV BLISS

 

Walk The Talk ger dig ett nytt skifte varje dag så länge ditt hjärta törstar efter förändring. Nedan är några enklare skiften omgjorda till videos som en sneak peek på det som kommer härnäst!