BLISS FOR ALL MANKIND

 

 

Jag vill att du ska få Uppleva Sann Inre Lycka

 

Jag vill att du ska Lyssna På Dig Själv

 

Jag vill att du ska Lita På Dig Själv

 

Jag vill att du ska Följa Ditt HJÄRTA

 

Jag vill att du ska Släppa Ut Din Egen Inre Storhet

 

Jag vill att du ska få uppleva Ditt Sanna Jag

 

Jag vill att du ska Älska dig Själv

 

Jag vill att du ska Förlåta Dig Själv  för allt som varit med vetskapen att du alltid gjort ditt bästa

 

Jag vill att du ska Släppa Det förflutna

 

Jag vill att LIV ska Värderas MER ÄN Pengar OAVSETT Färg å Form

 

Jag vill att du VAKNAR TILL INSIKTEN att det är upp till dig och mig att skapa en ny sanning på jorden nu.

 

VAD VILL DU?

 

Du har Nyckeln till Sann Lycka Inom Dig, Du har makten at vända allt!

 

Jag vill att vi TILLSAMMANS ska höja vårt gemensamma MEDVETANDE

 

till en MYCKET HÖGRE NIVÅ än den primitiva vi befinner oss på idag.

 

Rädsla styr världen idag och alldeles för många lever enbart igenom sina EGON.

 

Våga Hitta Din EGEN VÄG istället för att bara följa andra.

 

Om vi tillsammans skiftar focus till där det behövs så kommer så mycket att förändras.

 

Ju fler som vaknar upp till kärlek och den här sanningen desto bättre, Ju fler som hittar sin egen Bliss ju bättre,

 

 VI ÄR ALLA SAMMANKOPPLADE.

 

Så många är Vilsna

 

Så Många har GLÖMT BORT varför vi är här och vad som är Viktigt å betyder nåt På Riktigt

 

RÄDSLA har tagit över och ur det kommer ILSKA å HAT

 

VI BEHÖVER VÄNDA DET HÄR NU. INRE FRID SPEGLAR YTTRE FRID